Tüp Bebek Tedavisinde İlaçsız Başarı Oranı

Paylaş:

İlaçsız Tüp Bebek Ne İfade Eder?

Bebek sahibi olmak isteyen, potansiyel anne ve baba adayı kimselerin hangi yöntem ile bu tedaviyi gerçekleştireceklerine aradıkları cevap ve bu konu en büyük sorunsallardan birisi olagelmiştir. Bilinen, klasik tüp bebek tedavi yöntemlerinde yumurtaların olgunlaşması sağlanır ve olgunlaşma gerçekleştikten sonra bu yumurtalar işlenmek için toplanır. İlaçsız tüp bebek yönteminde (IVM) ise anne adayındaki yumurtalar olgunlaşma gerçekleştirmeden toplanır ve bu alınan yumurtaların laboratuvar ortamında olgunlaştırılması için birtakım çalışmalar yapılır ve işlemler uygulanır. Yumurtaların olgun hale gelmesine yardımcı birtakım ilaçlar bazı hastalara zarar verip tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Hiperstimulasyon adı verilen bu durum kimi zaman çok ciddi problemlere yol açabilmekte. Bundan dolayıdır ki ilaçsız tüp bebek uygulaması ile hastalar bu süreci ilaç kullanımı yapmadan atlatabilir ve vücutlarına da zarar gelmesinin önüne geçebilir.

Belirtmek gerekir ki ilaçsız tüp bebek uygulaması sırasında bazı durumlarda makul denebilecek oranlarda hormon tedavisi uygulanır. Bazen çok az uygulanan bu hormon, bazen de hiç uygulanmaz. Büyüme süreci gözlemlenen yumurtalar optimum boyutlara ulaştığında anestezi yapılarak iğne yardımıyla toplanır. Toplanmış olan bu yumurtalar ise laboratuvar şartlarında uygun bir sıvı içerisinde bekletilip olgunlaşmaları sağlanır. Sonrasındaki aşama ise potansiyel baba adayından alınan spermin mikroenjeksiyonla yumurtalara enjekte edilmesidir ki bu vesileyle oluşturulan embriyolar son işlem olarak rahmin içerisine geri yerleştirilir.

Bu yöntemin en mühim uygulaması, ilaçlara aşırı cevap vermekte olan polikistik over sendromlu anne adayı kimselerdir. Bu tip durum hasıl ise ilaç kullanımı gerçekleşmeden IVM yöntemiyle tüp bebek tedavisinin uygulanması ve bu sayede de aşırı hassas olan yumurtalıklarda OHSS sendromunun meydana gelmesini önlemek mümkün olur ki en mühim hedeflerden birisi de budur.

Tüm bunların yanı sıra standart yumurtalık rezervine sahip olup hormon uygulanmasını istemeyen anne adayları için değerlendirilebilecek farklı bir yol olarak görülür.

İlaçsız Tüp Bebek Yöntemi Kimlere Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi uygulanacak kişilerin bazılarının tüp bebek tedavisinde kullanılması söylenen ilaçlara karşı hassasiyetleri söz konusu olabilir. İlaçlara karşı görülen bu hassasiyet durumunun sonucunda OHSS sorunu görülebilir. İlaçsız tüp bebek uygulaması özellikle de bu ilaçlara karşı hassaslaşan kişilere, akciğer ve karın bölgesinde sıvı toplanması ihtimali yüksek olan Polikistik Over Sendromuna sahip kimselere önerilir. Ek olarak endometriozis hastası kimselerde, ilaçlara tepkisi zayıf olan kişilerde ve kısırlık problemi erkek kaynaklı olan kişilerde de uygulanabilmektedir. Hormon tedavisinin kanserli hastalara uygulanması yasal değildir ve uygulanamaz. Bu sebeple de ilaçsız tüp bebek tedavi yöntemi kanser hastaları için oldukça uygun bir yöntemdir.

Düşük yumurta rezervli vakalarda uygulanan tüp bebek yönteminde ise bazen ilaç vermeden yumurtanın olgunlaşmasından sonra toplanma işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemle beraber doğal adet dönemi içinde anne adayının doğal şekilde gelişen yumurtasından faydalanılabilir. Yumurtaların istenen ebatlara ulaşmasıyla beraber toplanma işlemi gerçekleşir. Sonrasında ise klasik tüp bebek yöntemiyle veya mikroenjeksiyon ile döllendirilip embriyo meydana getirilir. Bu uygulama şeklinde de ilaç kullanılmaz ve Natural Siklus Yöntemi olarak adlandırılır. Fakat burada yumurta anne ayanının vücudu içerisinde gelişim gösterir. Bununla beraber sayısı da genel olarak çok azdır. Haliyle başarı oranı da düşüktür. Yalnızca düşük rezerv görülen hastalarda tercih edilir.

Polikistik Over Sendromu Nedir?

Polikistik Over Sendromu, kadınlarda karşılaşılan en mühim yumurtlama vakalarından birisidir. Bu vakanın görülme ihtimali yüzde yirmidir.

Kadın vücudunda var olan iki yumurtalık, adet dönemi sırasında döllenmeye elverişli, istenen olgunlukta bir yumurta geliştirir. Folikül adıyla anılan ve içi çeşitli sıvılarla dolu olan bir kesecikte, bu yumurta gelişim ve olgunlaşma sürecini gerçekleştirir. Polikistik Over Sendromu’nda ise; birçok yumurtanın olgunlaşmayı paralel gerçekleştirmesi söz konusu olur. Fakat bu durum başarılı sonuçlanmaz. Bu durumun sonucunda birden çok yumurta söz konusudur fakat bu yumurtaların birisi bile gelişim sağlayıp döllenme özelliğine erişemez. Ultrason sayesinde de bu yumurtalıklar gözlemlenebilir ve içerisinde gelişmemiş yumurta bulunan çokça kesecik farklı olarak kist şeklinde görülebilir.

OHSS Nedir?

Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu – Yumurtalık Hiperstimulasyon Sendromu, kısaca OHSS; yumurta gelişiminin gerçekleşmesi için folikül uyarıcı hormon (FSH) tedavisi gerçekleştirilen anne adaylarında meydana geldiği görülmektedir. Tedavi sürecinde, çokça sayıda yumurtanın gelişim sağlaması söz konusu olduğunda, yumurtalıkların boylarının artması ve fazlaca uyarılan yumurtalıklardan hâsıl olan yüksek hormon seviyelerinden ötürü uyarılmadan itibaren iki hafta içerisinde birtakım yan etkilerle karşılaşılabilir. Bu yan etkiler;

 • Bulantı, kusma ve ishal
 • Büyüyen yumurtalıklardan dolayı karın bölgesinde meydana gelen ağrılar
 • Akciğerlerde sıvı birikiminden dolayı yaşanan nefes darlığı
 • Kan pıhtılaşmasında yaşanan artma ve bu sebepten damarlarda pıhtılaşma oluşması
 • Vücut sıvı ve elektrolit oranındaki göze çarpan farklılıklar
 • Vücudun susuz kalması sorunu, yani dehidratasyon.

OHSS’nin ağır olarak ilerlediği hastalarda, çoğunlukla sürekli takip ve yatak istirahatı sebebiyle kişinin hastanede tedavi edilmesi gerekir. Özellikle Polikistik Over Sendromu olan kadınlar, yumurtalıkları uyaran ilaçların etkisine aşırı derecede hassasiyet gösterirler. Uygulanan hormon ilaçları kaynaklı bu gibi yan etkileri görebilirler. Yumurtalıklar ilaçlar yardımı ile uyarılma aşaması olmadan tüp bebek tedavisine geçildiğinde OHSS oluşma riski görülmez. Bunun dışında, önem teşkil eden bir diğer konu ise, IVM yani ilaçsız tüp bebek tedavi aşamalarında uygulanan ilaç miktarı, klasik tüp bebek yöntemine nazaran oldukça daha az olmaktadır. Bu sebep ile hastaların tedavi maliyeti gözle görülür bir biçimde azalmaktadır.

OHSS durumunun ağır şekilde ilerlediği vakalarda sıklıkla sürekli takip ve yatakta istirahat gerekçesiyle kişinin hastanede tedavi edilmesi daha uygun olur.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

 • İlaçsız tüp bebek tedavisinin, klasik tüp bebek yöntemine kıyasla daha kolay olması
 • 8 – 10 günlük bir zaman zarfı gibi kısa bir sürenin sonunda tedavinin sonlanması
 • Herhangi bir yan etkisi barındırmaması
 • Kişide herhangi bir komplikasyona sebebiyet vermemesi
 • Klinik kontrol sayısının az olması (1-2 kere)
 • Enjeksiyon sayısı ki en fazla 2 veyahut 3 kez uygulanır
 • Kan alma gibi bir adımın gerekmemesi.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinde hedeflenen kalite ve standartlarda yumurtalar elde edilemeyebilir de.

Hamilelikle sonuçlanma yüzdesi klasik tüp bebek yöntemine kıyasla daha düşüktür.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi İçin Uygun Olmayan Kişiler?

İleri yaşlarda anne olmak isteyen adaylara ilaçsız tüp bebek tedavisi uygulanmaz,

Düşük ovaryen rezervleri olan, ilaç tedavisine yapılmasına rağmen birden fazla yumurta gelişimini gerçekleştiremeyecek veya gerçekleştirmemiş olan potansiyel anne adayları,

Klasik tüp bebek uygulamasında oluşan fazla sayıdaki yumurtaya karşın bir adet kaliteli embriyo gelişimi olan anne baba adayları,

Bazı kanser vakaları tüp bebek uygulamasında kullanılan ilaçlara müsaade etmez. Yasaklı ilaçlardır. Bu gibi kimseler veya ovaryen hiperstimulasyon sendromu yani aşırı yumurta gelişimi görülen kişiler,

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?

İlaçsız tüp bebek tedavisinin başarı oranı %30 dolaylarında seyreder sahiptir.

İlaçsız Tüp Bebek Uygulamasının Tedavi Süresi Ne Kadardır?

8 – 10 günlük bir zaman diliminde ilaçsız tüp bebek tedavisi gerçekleştirilebilir. Bu sürede klinik ziyaretler 1 – 2 defa yapılır ve yarım saatlik kontrollerdir.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisinin Maliyeti Ne Kadardır?

İlaçsız tüp bebek tedavisinin maliyeti hemen hemen klasik tüp bebek tedavisi dolaylarındadır. Fakat ilaç kullanımı olmadığı için, bu yönden daha hesaplıdır.

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi Türkiye’de Uygulanan Bir Yöntem midir?

İlaçsız tüp bebek tedavi yöntemi dünya genelinde yaygın bir yöntemdir. Türkiye’de de gerçekleştirilen yöntemlerden biri olmasının yanında az sayıda tüp bebek merkezince gerçekleştirilir.

Paylaş:
Benzer Yazılar