fbpx Genetic IVF (IVF + PGS) | Brüksel Tüp Bebek Merkezi Skip to main content
Loading...

What is the Genetic IVF (IVF + PGS) ?

In vitro fertilization is the process of performing in vitro fertilization by identifying the embryo with the highest health status and the chance of adherence by including the Preimplantation Genetic Test applied before the embryo transfer called PGS (Preimplantation Genetic Screening). Thus, the chance of pregnancy is increased.

What is PGS (Genetic Screening Before Embryo Transfer) ?

The human embryo contains 46 chromosomes, and the increase or decrease in the number of chromosomes identified as chromosomal aneuploidies is the main cause in about 50% of pregnancies where the embryo cannot hold onto the uterus or results in miscarriage after attachment.

It is possible to detect chromosomal abnormalities in embryos developed by in vitro fertilization by using preimplantation genetic screening (PGS). New generation sequencing (NGS) technique, which is a highly developed genetic analysis method, is used in our center for PGS. Using this technique, it is possible to select the chromosomally normal (euploid) embryo. With the transfer of the euploid embryo to the uterus, high adherence (implantation), decrease in low rates and high ongoing pregnancy rates can be achieved.

In which cases it is preferable ?

It is known that more than 50% of spontaneous abortions are of chromosomal origin in embryos. This rate increases especially in older females and males with low sperm quality.

In our center, NGS-based PGS is especially recommended for the indicated indications. This is because the frequency of chromosomal problems is higher in embryos that develop in couples with these indications.

  • Especially women with advanced maternal age over 35
  • Women with recurrent miscarriages of unknown cause
  • Women who did not develop pregnancy despite transfer of quality embryos in 2 or more IVF trials
  • Men with very severe numerical and morphological problem sperm values
  • Women or men with gonadal mosaicism
  • Couples that the cause of miscarriage is a chromosomal problem in the baby / fetus
  • Couples with structural chromosomal problems such as translocation and inversion

Even if there were no abnormalities expected, 50-60% abnormalities were detected in embryos obtained by assisted reproduction methods. We know that this ratio is higher among older mothers. Therefore, the PGS test before transfer offers an in vitro fertilization treatment with increased probability of success.

What is the procedure for Genetic IVF (PGF + PGS) ?

Ovarian Stimulation and Development

Stimulation of the ovaries, which is considered to be one of the first procedures performed in assisted reproductive treatments, is the process of assisting the formation of healthy and efficient egg cells by supplementing with various drugs in order to increase the chance of pregnancy. The ovaries are stimulated by medication, which results in healthier follicles during ovulation.

After the treatment is started, the control examination is performed at regular intervals and the number and size of the follicles developing by vaginal ultrasonography are checked. Estrogen examination in the blood may be required depending on the condition of the ovaries observed on ultrasound.

The time required for the stimulation of the eggs varies depending on the individual, but on average 10-11 days.

Egg Collection

The eggs that reach a certain maturity and quality during the excitation process are ready for egg collection process 32-36 hours after the application of the cracking needle. At this stage, timing is crucial to achieve the expected success: the needle should be applied correctly at the specified time.

Preparation of Semen

In the IVF method, sperm preparation consists of the best selection and concentration of the sperm.

Fertilization of eggs

The obtained egg cells are fertilized with sperm in the embryology laboratory. At this stage, fertilization is achieved by using normal IVF method or microinjection method according to egg and sperm quality. Fertilization is expected to occur within 12 to 16 hours; fertilization is detected with the help of microscope. After double fertilization, the time for embryo transfer is decided.

Embriyo Seçimi ve PGT-A

Yumurta hücrelerinin döllenmesinden sonra ortaya çıkan embriyoların laboratuarda gelişimi gözlemlenerek morfoloji ve hücre bölünmelerine göre sınıflandırılır. Embriyo gelişimini takip eden 5. ya da 6. günde, embriyolar blastosist durumuna geldiğinde, PGT-A uygulanır. Bu prosedür kapsamında embriyonun doğal durumunu etkilemeden embriyodan alınan hücreler biyopsi yardımıyla incelenir. Bu sekilde en sağlıklı embriyo seçilerek tedavinin başarı şansı artırılır.

Embriyo Transferi

Transfer işlemi döllenmeyi takip eden 2. - 5. gün arası gerçekleştirilir. Transfer için en uygun zaman embriyo gelişim süreci ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir.

Döllenmiş embriyoların toplanmasından 2 ile 5 gün sonra transfer edilir. Bu transfer yapılma zamanı embriyonun kalitesine göre belirlediğinden süreler değişiklik gösterebilir. Embriyo transfer işlemi ağrısız, basit bir işlemdir; dolayısıyla, anne adyı yarım saatlik dinlenmeden sonra günlük hayatına devam edebilir. Embriyo transferi hakkında detaylı bilgi alın.

Vajinal yoldan ya da kas içerisine uyguladığımız, Progesteron adı verilen hormon, yaklaşık olarak iki hafta sonrasında yapılacak olan gebelik testine kadar anne adayına verilir.

Gebelik Testi

Transfer işleminden 12 gün sonra gebelik testi yapılır. Gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilir. Bu test açlık ve tokluk gerektirmeyen kanda BHCG dediğimiz bir kan testidir. Gebelik testi sonucu pozitif çıkan anne adayı bir sonraki aşama olarak ultrason için davet edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) nedir?

PGS yöntemi transfer öncesi embriyoların kromozomal anöploidiler ve translokasyonlar açısından incelenmesine imkan sağlamaktadır. Merkezimizde PGS için etkin genetik tarama testlerinin en gelişmişi olan Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılmaktadır.

NGS yöntemiyle, embriyo biyopsi yöntemiyle embriyolardan alınan az miktarda (1-5) hücrede embriyonun anöploid taraması en az %95 doğruluk oranıyla yapılabilmektedir. Embriyo biyopsi işlemi blastokist dönemine ulaşabilen belirli bir kalitenin üstünde ki embriyolara yapılabilmektedir. Bu nedenle laboratuvar koşullarının blastokist embriyo kültür koşullarını sağlayacak yeterlilikte olması gerekmektedir.

PGS’nin faydaları nelerdir ve kimlere uygulanması tavsiye edilir?
Tüp bebekte elde edilen embriyolar morfolojik olarak gelişimsel özelliklerine göre tanımlanmış kriterler göre değerlendirilir ve gelişimsel özellikleri en iyi embriyonun rahime transferi ile sağlıklı gebelik elde edilmeye çalışılır. Embriyonun gelişimsel özelliklerinin mikroskop altında incelenmesi embriyonun kromozomal olarak normal veya anormal olduğu bilgisini bize vermez. Bu bilgiye ancak PGS ile genetik tarama yapılarak kavuşulur. Embriyolar çok kaliteli olsa bile anöploidi gibi bazı kromozomal problemleri içerebilir ve bu problemler erken dönem düşüklere, gelişen fetüste bazı yapısal bozukluklara yada embriyonun rahime tutunamamasına sebebiyet verebilir.PGS’in embriyolarda uygulanmasının temel amaçı kromozomal olarak normal olduğu tespit edilen embriyonun rahime transferiyle embriyonun rahime tutunmasını artırmak, tutunma sonrasında gelişebilecek düşük ihtimalini azaltmak ve en nihayetinde çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olma ihtimallerini arttırmaktır.
NGS tabanlı PGS için embriyoya nasıl bir işlem yapılıyor ve bu işlemler embriyoya zarar veriyormu?

Embriyo biyopsi yöntemi mikroskop altında özel pipetlerle ve bu konuda eğitimi ve tecrübesi olan embriyologlarca yapılır. İşlem kısa sürer ve embriyoya her hangi bir zararı yoktur. Biyopsi yapılan embriyolar daha sonra tek tek ultra-hızlı dondurma yöntemi olan vitrifikasyon yöntemiyle dondurulur. Dondurma- çözme işleminden sonra tüm embriyoların 5% ’den daha azında kısmi canlılık kaybı veya bütünüyle bozulma/canlılık kaybı sözkonusu olabilir.

Yayınlanan çalışmalar embriyo biyopsisi yapılmadan transfer edilen ve doğumla sonuçlanan IVF bebeklerine kıyasla, biyopsi ve dondurma-çözme işlemi gerçekleştirildikten transfer edilen ve sonra doğumla sonuçlanan IVF bebeklerinde doğum kusurlarının arttığı gösterilmemiştir.

NGS tabanlı PGS ile hangi genetik kusurlar tespit edilebilir?

NGS tabanlı PGS bir preimplantasyon genetik tarama yöntemidir ve kromozomlardaki sayısal ve yapısal dengesizliklerin tespiti için kullanılabilir.

Genetik Tüp Bebek denemesi ile gebelik oluşursa prenatal genetik testin yapılması yine de önerilir mi?

Sayısal ve yapısal kromozomal anilizin yapıldığı NGS tabanlı PGS yönteminin doğruluk yüzdesinin çok yüksek olmasına rağmen, testin halen bazı problemleri tespit edememe ve yanlış pozitiflik ihtimali vardır. Bu nedenle, gebelik takibinizi yapan doktorun önerisiyle, PGS testinin doğruluğu yada PGS testi ile bakılamayan ve gebelikte gelişebilecek diğer genetik kökenli anormalliklerin tespiti için invazif ya da invazif olmayan prenatal testler uygulanabilir.

Doktorlarımıza Sorun