Genetik Tüp Bebek (IVF + PGS)

Prosedür kapsamında embriyonun doğal durumunu etkilemeden embriyodan alınan hücreler biyopsi yardımıyla incelenir. Bu sekilde en sağlıklı embriyo seçilerek tedavinin başarı şansı artırılır.

Genetik Tüp Bebek (IVF + PGS) nedir?

Tüp Bebek tedavisi sürecine kısaca PGS (Preimplantation Genetic Screening) adı verilen embriyo transferi öncesi uygulanan Preimplantasyon Genetik Testinin dahil edilmesiyle sağlık durumu ve tutunma şansı en yüksek embriyoyu belirleyerek tüp bebek tedavisinin gerçekleştirilmesi işlemidir. Böylelikle gebelik şansı artırılmış olur.

PGS (Embriyo Transferi Öncesi Genetik Tarama) Nedir?

İnsan embriyosu 46 kromozom içerir ve kromozomal anöploidiler olarak tanımlanan kromozom sayısındaki artış ya da azalış embriyonun rahime tutunamadığı yada tutunduktan sonra düşükle sonuçlandığı gebeliklerin yaklaşık 50%’ inde karşımıza ana sebep olarak çıkmaktadır.

Tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda preimplantasyon genetik taraması (PGS) kullanılarak kromozomal anormalliklerin tespit edilmesi mümkündür. Merkezimizde PGS amaçıyla yüksek doğrulukla sonuç veren ve çok gelişmiş bir genetik analiz yöntemi olan yeni nesil dizileme (NGS) tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik kullanılarak kromozomal olarak normal (euploid) olan embriyonun seçilmesi mümkündür. Euploid embriyonun rahime transferiyle ise yüksek tutunma (implantasyon), düşük oranlarında azalma ve yüksek devam eden gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Hangi Durumlarda tercih edilir?

Kendiliğinden oluşan düşüklerin % 50 sinden fazlasının embriyolarda oluşan kromozomal kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bu oran özellikle ileri kadın yaşında ve sperm kalite değerlerinin düşük olduğu erkeklerde artmaktadır.

Merkezimizde NGS bazlı PGS özellikle belirtilen endikasyonlar için önerilmektedir. Çünkü bu endikasyonlara sahip çiftlerde gelişen embriyolarda kromozomal problem görülme sıklığı daha yüksektir.
  • Özellikle 35 yaş üstü ileri anne yaşı olan kadınlar
  • Sebebi bilinmeyen tekrarlayan düşükleri olan kadınlar
  • 2 ve daha fazla tüp bebek denemesinde kaliteli embriyo transfer edilmesine karşın gebelik oluşmayan kadınlar
  • Çok ağır sayısal ve morfolojik problemli sperm değerlerine sahip erkekler
  • Gonadal mozaisizme sahip kadın veya erkekler
  • Düşük sebebinin bebekte/fetüste kromozomal bir problem olduğu çiiftler
  • Translokasyon, inversiyon gibi yapısal kromozomal problem taşıyan çiftler
Beklenen herhangi bir anormallik olmasa dahi, yardımcı üreme yöntemleri ile elde edilen embriyolarda %50-60 oranında anormallik ihtimali tespit edilmiştir. İleri yaş anne adaylarında bu oranın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla transfer öncesi uygulanacak PGS testi başarı ihtimali artırılmış bir tüp bebek tedavisi sunar.

Genetik Tüp Bebek (IVF + PGS) tedavisi Prosedürü Nedir?

Yumurtalık Uyarılması ve Geliştirilmesi

Yardımcı üreme tedavilerinde ilk yapılan işlemlerden biri sayılan yumurtalıkların uyarılması işlemi, hamilelik şansını arttırabilmek için çeşitli ilaçlar ile takviye yapılarak sağlıklı ve verimli yumurta hücreleri oluşmasına yardımcı olma işlemidir. Yumurtalıklar ilaçlar sayesinde uyarılır ve böylelikle yumurtlama döneminde daha sağlıklı foliküller elde edilmiş olur.

Tedavi başladıktan sonra belirli aralıklarla kontrol muayenesi yapılırak, vajinal ultrasonografi ile gelişen foliküllerin sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Yumurtalıkların ultrasonda gözlenen durumuna göre kanda östrojen incelemesine gerek duyulabilir.

Yumurtaların uyarılması için gerekli süre kişiye göre değişken olmakla birlikte ortalama 10 -11 gündür.

Yumurta Toplanması

Uyarılma sürecinde belirli bir olgunluğa ve kaliteye ulaşan yumurtalar çatlatma iğnesi uygulandıktan 32-36 saat sonra yumurta toplama işlemine hazır olur. Bu aşamada beklenen başarının sağlanması için zamanlama oldukça önem taşır: Belirlenen zamanda iğne doğru bir şekilde uygulanmalıdır.

Spermanın Hazırlanması

Tüp Bebek yönteminde sperm hazırlığı, spermlerin en iyi şekilde seçilip konsantre edilmesinden oluşur.

Yumurtaların Döllenmesi

Elde ettiğimiz yumurta hücreleri embriyoloji laboratuvarında sperm ile döllenir. Bu aşamada yumurta ve sperm kalitesine göre normal tüp bebek yöntemi veya mikroenjeksiyon yöntemi kullanarak döllenme sağlanır. 12 ile 16 saat süre zarfında döllenme işleminin gerçekleşmesi beklenir; döllenme mikroskop yardımıyla tespit edilir. Döllenme sonucu çifte bildirildikten sonra embriyo transferi için zamana karar verilir.

Embriyo Seçimi ve PGT-A

Yumurta hücrelerinin döllenmesinden sonra ortaya çıkan embriyoların laboratuarda gelişimi gözlemlenerek morfoloji ve hücre bölünmelerine göre sınıflandırılır. Embriyo gelişimini takip eden 5. ya da 6. günde, embriyolar blastosist durumuna geldiğinde, PGT-A uygulanır. Bu prosedür kapsamında embriyonun doğal durumunu etkilemeden embriyodan alınan hücreler biyopsi yardımıyla incelenir. Bu sekilde en sağlıklı embriyo seçilerek tedavinin başarı şansı artırılır.

Embriyo Transferi

Transfer işlemi döllenmeyi takip eden 2. - 5. gün arası gerçekleştirilir. Transfer için en uygun zaman embriyo gelişim süreci ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir.

Döllenmiş embriyoların toplanmasından 2 ile 5 gün sonra transfer edilir. Bu transfer yapılma zamanı embriyonun kalitesine göre belirlediğinden süreler değişiklik gösterebilir. Embriyo transfer işlemi ağrısız, basit bir işlemdir; dolayısıyla, anne adyı yarım saatlik dinlenmeden sonra günlük hayatına devam edebilir. Embriyo transferi hakkında detaylı bilgi alın.

Vajinal yoldan ya da kas içerisine uyguladığımız, Progesteron adı verilen hormon, yaklaşık olarak iki hafta sonrasında yapılacak olan gebelik testine kadar anne adayına verilir.

Gebelik Testi

Transfer işleminden 12 gün sonra gebelik testi yapılır. Gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilir. Bu test açlık ve tokluk gerektirmeyen kanda BHCG dediğimiz bir kan testidir. Gebelik testi sonucu pozitif çıkan anne adayı bir sonraki aşama olarak ultrason için davet edilir.

Genetik Tüp Bebek (IVF + PGS) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) nedir?

PGS yöntemi transfer öncesi embriyoların kromozomal anöploidiler ve translokasyonlar açısından incelenmesine imkan sağlamaktadır. Merkezimizde PGS için etkin genetik tarama testlerinin en gelişmişi olan Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılmaktadır.

NGS yöntemiyle, embriyo biyopsi yöntemiyle embriyolardan alınan az miktarda (1-5) hücrede embriyonun anöploid taraması en az %95 doğruluk oranıyla yapılabilmektedir. Embriyo biyopsi işlemi blastokist dönemine ulaşabilen belirli bir kalitenin üstünde ki embriyolara yapılabilmektedir. Bu nedenle laboratuvar koşullarının blastokist embriyo kültür koşullarını sağlayacak yeterlilikte olması gerekmektedir.

PGS’nin faydaları nelerdir ve kimlere uygulanması tavsiye edilir?

Tüp bebekte elde edilen embriyolar morfolojik olarak gelişimsel özelliklerine göre tanımlanmış kriterler göre değerlendirilir ve gelişimsel özellikleri en iyi embriyonun rahime transferi ile sağlıklı gebelik elde edilmeye çalışılır. Embriyonun gelişimsel özelliklerinin mikroskop altında incelenmesi embriyonun kromozomal olarak normal veya anormal olduğu bilgisini bize vermez. Bu bilgiye ancak PGS ile genetik tarama yapılarak kavuşulur. Embriyolar çok kaliteli olsa bile anöploidi gibi bazı kromozomal problemleri içerebilir ve bu problemler erken dönem düşüklere, gelişen fetüste bazı yapısal bozukluklara yada embriyonun rahime tutunamamasına sebebiyet verebilir.PGS’in embriyolarda uygulanmasının temel amaçı kromozomal olarak normal olduğu tespit edilen embriyonun rahime transferiyle embriyonun rahime tutunmasını artırmak, tutunma sonrasında gelişebilecek düşük ihtimalini azaltmak ve en nihayetinde çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olma ihtimallerini arttırmaktır.

NGS tabanlı PGS için embriyoya nasıl bir işlem yapılıyor ve bu işlemler embriyoya zarar veriyor mu?

Embriyo biyopsi yöntemi mikroskop altında özel pipetlerle ve bu konuda eğitimi ve tecrübesi olan embriyologlarca yapılır. İşlem kısa sürer ve embriyoya her hangi bir zararı yoktur. Biyopsi yapılan embriyolar daha sonra tek tek ultra-hızlı dondurma yöntemi olan vitrifikasyon yöntemiyle dondurulur. Dondurma- çözme işleminden sonra tüm embriyoların 5% ’den daha azında kısmi canlılık kaybı veya bütünüyle bozulma/canlılık kaybı söz konusu olabilir.

Yayınlanan çalışmalar embriyo biyopsisi yapılmadan transfer edilen ve doğumla sonuçlanan IVF bebeklerine kıyasla, biyopsi ve dondurma-çözme işlemi gerçekleştirildikten transfer edilen ve sonra doğumla sonuçlanan IVF bebeklerinde doğum kusurlarının arttığı gösterilmemiştir.

NGS tabanlı PGS ile hangi genetik kusurlar tespit edilebilir?

NGS tabanlı PGS bir preimplantasyon genetik tarama yöntemidir ve kromozomlardaki sayısal ve yapısal dengesizliklerin tespiti için kullanılabilir.

Genetik Tüp Bebek denemesi ile gebelik oluşursa prenatal genetik testin yapılması yine de önerilir mi?

Sayısal ve yapısal kromozomal anilizin yapıldığı NGS tabanlı PGS yönteminin doğruluk yüzdesinin çok yüksek olmasına rağmen, testin halen bazı problemleri tespit edememe ve yanlış pozitiflik ihtimali vardır. Bu nedenle, gebelik takibinizi yapan doktorun önerisiyle, PGS testinin doğruluğu yada PGS testi ile bakılamayan ve gebelikte gelişebilecek diğer genetik kökenli anormalliklerin tespiti için invazif ya da invazif olmayan prenatal testler uygulanabilir.
ArabicBulgarianDutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi
Adres: Esentepe Mahallesi, Sağlam Fikir Sk. No:4 34394 Şişli/İstanbul

+90 212 213 8888

Brüksel Tüp Bebek Merkezi Facebook Sayfası     Bize WhatsApp ile de ulaşabilirsiniz        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Instagram Sayfası        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Youtube Kanalı
Whatsapp ile ulaşabilirsiniz