Tüpbebek ve Aşılama Tedavisi İçin Sperm Seçiminde Yenilikçi Yaklaşım, Sperm Microçip

İnfertil çiftlerin yaklaşık % 40’ında infertilitenin esas nedeni, erkeğe bağlı problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkekte üretilen spermlerde sayı, hareketlilik ve yapısal (morfolojik) yetersizlikler ya da sperm üretiminin olmaması erkeğe bağlı infertiliteye sebebiyet veren temel problemlerdir.

Tüp bebekte devrim niteliğinde olan mikroenjeksiyon yönteminin (ICSI/IMSI) ilk uygulanmaya başlanmasıyla birlikte erkek infertilitesinin tedavisinde çok hızlı ilerleme kaydedilmiştir. Bu işlem milyonlarca sperm arasından morfolojik özellikleri ve hareket kabiliyeti en iyi spermlerin seçilip yumurta hücresine tek tek mikroenjeksiyon sistemleri araçılığıyla enjekte edilmesi prensibine dayanmaktadır. En iyi spermlerin seçilerek mikroenjeksiyon işleminin yapılmasının gebelik başarısını arttırdığı bilinmektedir.

ICSI/IMSI, IVF ve aşılama (IUI) işlemlerinde kullanılacak spermler klasik sperm hazırlama yöntemleriyle, santrifüj (yüksek hızda döndürme ile çöktürme) tabanlı yüzdürme (swim-up) yada yoğunluk farkına dayalı gradient tekniklerinin kullanılldığı gradient yöntemi ile hazırlanırlar. Sperm hazırlama yöntemlerinde amaç sperm hücrelerinin seminal plazmadan, hareketli ve daha iyi kalitede olan spermlerin hareketsiz, ölü ve düşük kalitede olan spemlerden ayrıştırılmasıdır. Her iki yöntem de tüp bebek laboratuvarlarında yıllardır kullanılmaktadır ve milyonlarca tüp bebek bu tekniklerle hazırlanan sperm hücrelerinin kullanılmasıyla doğmuştur.

Bahsedilen yöntemlerle hazırlanan sperm örnekleri belirli süre santrifüjlemeye maruz kalmaktadır ve bazı çalışmalar özellikle sperm sayısının az, sperm hareketliliğinin düşük olduğu ve yüksek DNA hasarı içeren sperm örneklerinde santrifüjleme yönteminin en iyi spermleri ayrıştırmada yetersiz kalabildiğini hatta bu sırada sperm DNA’sının zarar görebildiğini göstermektedir.

Bu nedenle günümüzde doğala en yakın ayrıştırma yöntemi kullanılarak, yapısal olarak normal görünümlü, olgunlaşmasını tamamlamış, hareket kabiliyeti yüksek ve DNA/genetik hasarı içermeyen spermlerin ayrıştırılması ve tüp bebek tedavilerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu imkanı, spermin mikroakışkanlık özelliğinin kullanılarak ayrıştırıldığı ve yaygın kullanımda Sperm Mikroçipi olarak bilinen yöntem bizlere sağlamaktadır.

Sperm mikrocip teknolojisinde spermleri ayırmak için sperm sıvısı bu çipin içinde bulunan ve genişliği yarım milimetreden küçük olan bir kanala enjekte edilmekte ve sağlıklı spermlerin çipte bulunan kanaldan çıkışa yüzerek, sağlıklı spermlerin ölü yada zarar görmüş spermlerden ayrılması sağlanmaktadır. Bilimadamları, bu yöntem ile milyonlarca sağlıksız spermin arasından daha sağlıklı spermlerin hem de santifüjleme gibi bir işleme gerek duyulmadan ayrıştırılmasının çok daha kolay olduğunu göstermektedirler.

Özetle, mikro akışkan teknolojilerine dayalı sperm ayrıştırma yöntemeleri, tüp bebek tedavisinde kullanmak için gerekli olan sağlıklı spermleri elde etmek için kullanılır. Bu sistemlerde herhangi bir ön işlem basamağı gerektirmeden likefiye olmuş semen numunesinden en hızlı ve genetik materyal olarak en sağlıklı olan serbest oksijen radikallerine en az maruz kalan spermlerin ayrımı ve bu ayrılan spermlerin IVF (In Vitro Fertilizasyon) ve ICSI (Intro Stoplazmik Sperm Enjeksiyonu), IUI (aşılama) gibi tedavilerde kullanılarak tüp bebek tedavilerinin başarı oranının arttırılması amaçlamaktadır.

ArabicBulgarianDutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi
Adres: Esentepe Mahallesi, Sağlam Fikir Sk. No:4 34394 Şişli/İstanbul

+90 212 213 8888

Brüksel Tüp Bebek Merkezi Facebook Sayfası     Bize WhatsApp ile de ulaşabilirsiniz        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Instagram Sayfası        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Youtube Kanalı
Whatsapp ile ulaşabilirsiniz