Derin Endometriosis

Derin Endometriosis nedir?

Derin infiltran endometriosis (DIE), endometriosis odaklarının alt karın bölgesindeki organların duvarının içlerine kadar girmesi olarak tanımlanır. Derin infiltratif endometriosis özel bir sınıftır. Normal şartlarda hiçbir bulgu vermeyecek olan 1-2 cm’lik endometriosis odakları, derin bölgelere yerleştikleri zaman çok şiddetli ağrı ile karşımıza çıkabilmekte ve bu hasta grubunda tanı çoğu zaman atlanabilmektedir. Endometriosis alt grupları, karın zarında olan endometriosis: yumurtalıklarda görülen endometriosis, derin endometriosis (idrar yollarında, mide bağırsak sisteminde ve vajina ile makat bölgesi arasında) ve karı zarı dışında görülen endometriosis olarak sınıflandırılabilir

Derin Endometriosis belirtileri nedir?

Derin endometriosis hastalarında rahim içine benzer hücrelerin karın içi zarının 5 mm’den fazla derininde olduğu ve bunların çok aktif olup, artan kasık ağrısı, ilişkide ağrı, makatta ağrı, makattan kanama ve idrar yolu semptomlarına yol açtığı gösterilmiştir. Kasık ağrısının şekli derin endometriosisin yerleşim yerine göre değişkenlik gösterir. Adet sancısı, makat ağrısı ve idrar yolları şikayetleri çok şiddetli olabilir. Bazı durumlarda ishal, makattan kanama ve kabızlık görülebilir. Vajina ile makat arasındaki endometriosisde, nodul ileri derecede inflamatuar olabilir. Bu nodülleri komşu organlardan ayırmak çok zor olabilir. Bu nodüller aynı zamanda bağırsak ve idrar yolları tıkanıklıklarına yol açabilir.

Derin Endometriosis nasıl teşhiş edilir?

Çok şiddetli ve yaygın olmadıkça derin endometriosis farkedilemeyebilir. 1990’larda Derin endometriosis tanıları laparoskopi ile büyük oranda koyulmuştur. Tanıdaki güçlükler hala devam etmektedir. Derin endometriosis tanısında ameliyat öncesi dönemde tanıya yardımcı metodlar: menstruel siklus sırasında rektovajinal muayene, ultrasonografi, pelvik MRI, çift kontrast enema, rektosigmoidoskopi, IVP ve tm markerları (Ca 125) olarak sıralanabilir.

Derin Endometriosis tedavisi

Hormonal tedavi (progestinler veya GnRHa) ağrıyı azaltmakta etkilidir. Tedavi kesildiği zaman ağrı tekrarı ihtimali yüksektir. Vajina ile makat arasındaki endometriosisde esas tedavi cerrahidir. Laparoskopik tedavi öncesinde uygun bağırsak temizliği gereklidir. Hasta cerrahi işlem ve sonrası ile ilgili bilgilendirilmelidir. Vajina ile makat arasındaki endometriosis hastalarında cerrahi ile tüm nodüllerin çıkartılması tercih edilen tedavi yöntemidir. Ameliyat öncesi dönemde 2-3 aylık adet kesici iğnelerin kullanılması cerrahiyi kolaylaştırmanın yanında hastalığın tekrar etme oranını da azaltmaktadır.

Tek başına ilaç tedavisi yüksek tekrarlama oranları nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Cerrahini şekli seçilirken hastaya en az zarar vermek esas amaç olmalıdır. Cerrah hangi teknikte daha tecrübeli ise o metodu kullanmalıdır. Cerrahinin hedefi; lezyonu görünür hale getirmek, tamamen çıkartmak, yapışıklık oluşumunu engelleyecek önlemler almaktır.

Sonuç olarak, Vajina ile makat arasındaki veya Derin endometriozis nodül çıkarımı, en hassas laparoskopik cerrahi işlemlerinden biridir. Cerrah, ileri laparoskopik cerrahi, bağırsak cerrahisi ve idrar yollları konularında deneyimli olmalıdır, bundan dolayı bu tip operasyonlar takım çalışmasını gerektirebilir. Cerrahinin başarısı, semptomların azalması ve hayat kalitesinin artması cerrahi ekibin deneyimine ve lezyonların tamamen çıkarılması ile yakından ilişkilidir.
ArabicBulgarianDutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi
Adres: Esentepe Mahallesi, Sağlam Fikir Sk. No:4 34394 Şişli/İstanbul

+90 212 213 8888

Brüksel Tüp Bebek Merkezi Facebook Sayfası     Bize WhatsApp ile de ulaşabilirsiniz        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Instagram Sayfası        Brüksel Tüp Bebek Merkezi Youtube Kanalı
Whatsapp ile ulaşabilirsiniz