Derin Endometriosis

Derin Endometriosis nasıl teşhis edilir?

Çok şiddetli ve yaygın olmadıkça derin endometriosis farkedilemeyebilir. 1990’larda Derin endometriosis tanıları laparoskopi ile büyük oranda koyulmuştur. Tanıdaki güçlükler hala devam etmektedir. Derin endometriosis tanısında ameliyat öncesi dönemde tanıya yardımcı metodlar: menstruel siklus sırasında rektovajinal muayene, ultrasonografi, pelvik MRI, çift kontrast enema, rektosigmoidoskopi, IVP ve tm markerları (Ca 125) olarak sıralanabilir.
Türkçe
Whatsapp ile ulaşabilirsiniz